Dobre prawo pomaga rozwijać biznes.

Dowiedz się więcej

Oferta

Usługi prawne w zakresie realizacji inwestycji budowlanych

Zajmujemy się udzielaniem profesjonalnych porad prawnych przedsiębiorcom, którzy w jakikolwiek sposób uczestniczą w procesie inwestycyjnym – inwestorom, generalnym wykonawcom, podwykonawcom. Pomagamy przejść całą procedurę budowlanego procesu inwestycyjnego, po uzyskanie pozwolenia na użytkowanie.

Kompleksowa pomoc prawna na rzecz firm transportowych

Pomagamy przedsiębiorcom zajmującym się przewozem osób, jak i przewozem rzeczy w zakresie m.in. analizy czasu pracy kierowców, w sporządzaniu dokumentacji do uzyskania niezbędnych pozwoleń na świadczenie usług transportowych w krajach Europy, czy w sprawach przed organami administracji np. ITD.

Obsługa spółek prawa handlowego

Doradzamy naszym Klientom w codziennych sytuacjach związanych z prowadzeniem spółki, takich jak np. organizacja organów spółki, egzekwowanie należności od kontrahentów, formułowanie wniosków rejestrowych, sporządzania umów o pracę, regulaminów pracy, układów zbiorowych pracy itp.

Doradztwo w zamówieniach publicznych

Oferujemy obsługę zarówno wykonawców, jak i zamawiających w procedurach przetargowych prowadzonych w ramach prawa zamówień publicznych, w zakresie m.in. przygotowania dokumentacji, prowadzenia postępowań, bieżącego doradztwa czy w kwestiach odwoławczych.

Konstruowanie i opiniowanie umów handlowych

W imieniu naszych Klientów negocjujemy m.in. umowy o roboty budowlane, umowy ubezpieczeń, umowy leasingowe i kredytowe oraz opiniujemy wzorce umów. Doradzamy jakie klauzule umowne zawrzeć, aby w przyszłości zminimalizować ryzyko konfliktu pomiędzy stronami transakcji.

Profesjonalna reprezentacja przedsiębiorców

Kancelaria reprezentuje swoich Klientów w sporach gospodarczych, poprzez m.in. konstruowanie pism procesowych, udział w rozprawach oraz opracowywanie całej strategii procesu sądowego. Ponadto pomoc prawna obejmuje również reprezentację przedsiębiorcy przed organami administracji, m. in. ITD i urzędami celno-skarbowymi.

Pomoc prawna osobom fizycznym

Ponieważ sprawy gospodarcze mogą dotyczyć konsumentów, Kancelaria świadczy pomoc prawną również na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, w sprawach takich jak m.in.: roszczenia odszkodowawcze, ochrona praw konsumenta, spory wynikające ze stosunku spółki lub z umów handlowych.